Intercollegiaal overleg

Intercollegiaal overleg dierenartsen (IOD)

De Stichting Shelter Medicine (SSM) organiseert overleg speciaal voor asieldierenartsen. Het is een laagdrempelige manier om kennis en kunde met elkaar te delen. Daarnaast is het een goede manier om elkaar te leren kennen en samenwerking met collega’s te vinden, zodat we met elkaar het vakgebied Shelter Medicine in Nederland verder kunnen blijven ontwikkelen en blijven op de kaart kunnen zetten. Voor deelnemers is het doel van de bijeenkomsten het verkrijgen van praktisch toepasbare veterinaire informatie (met indien mogelijk verwijzing naar de wetenschappelijke onderbouwing. 

Hoe ziet een IOD eruit?

Bij deze bijeenkomsten wordt er van tevoren een onderwerp gekozen en bekend gemaakt waarop asieldierenartsen hun casuistiek met vragen naar de SSM kunnen insturen. Op basis van het onderwerp kan er besloten worden een deskundige uit te nodigen om bij deze aanwezig te zijn en te zorgen voor wetenschappelijke verdieping met o.a. een interactieve lezing. De tweede helft van de avond bestaat uit het bespreken van casuistiek volgens de methode van ICOvet onder leiding van een opgeleide intervisiebegeleider. 

Het overleg vindt iedere keer op een andere asiellocatie plaats, zodat we kunnen beginnen met een bedrijfsbezoek waarin we een rondleiding in de betreffende dierenopvang krijgen. 

woordwolk intervisie
Intervisie 2019 Amsterdam


Programma

16.45u Binnenkomst/Registratie 

17.00u Bedrijfsbezoek door collega’s  

17.30u Bespreking bedrijfsbezoek (onder genot van een hapje)

18.00u Interactieve lezing door spreker

19.05u Uitleg IOD

19.15u 1e Casusbespreking + evaluatie

20.15u Pauze

20.30u 2e Casusbespreking + evaluatie

22.00u Afsluiting                 

                                                                       

Voor wie is de IOD bedoeld?

Alle dierenartsen die een asiel begeleiden (in elke vorm of aanstelling) in Nederland. Mogelijk zal dit in de toekomst uitgebreid worden met dierenartsen die ook commerciele gezelschapsdierenbedrijven begeleiden. 

Wanneer zijn de IOD?

Omdat asielen over het algemeen een piek in seizoensdrukte kennen in de zomer, worden bijeenkomsten buiten deze periode georganiseerd. Het streven is om tweemaal per jaar een fysieke bijeenkomst te organiseren en daarnaast nog 1 of 2 digitale bijeenkomsten. De collega’s die zich voor onze mailinglist hebben aangemeld, ontvangen een uitnodiging met de datum en het onderwerp. De data worden ook op onze website in de agenda gezet. Voor deelname van deze bijeenkomsten dien je je wel vantevoren op te geven omdat we een beperkt aantal deelnemers per keer toelaten. 

Nog niet op onze mailinglist?

Stuur een mailtje naar info@sheltermedicine.nl en geef hierin aan:

 • Je naam (zoals je in het diergeneeskundig register staat)
 • De naam en locatie ban het asiel wat je begeleidt
 • Eventueel de praktijk waar je werkt als je niet in dienst bent van het asiel)
 • Het emailadres waarop je mail wilt ontvangen. 

Onderwerpen die in het verleden aan bod zijn geweest

Sinds 2017 organiseren we een aantal keer per jaar een intervisie. Om je een beeld te geven wat voor onderwerpen we in de overleggen besproken staat hieronder een overzicht. In het besloten deel van de website kunnen deelnemers de bijbehorende informatie of presentaties inzien. 

 • 2017
  •  Dermatofytose bij de kat in asielen met als spreker Ruth van der Leij
  • Euthanasie, doodnormaal. Of toch niet in een dierenopvangventrum? Sprekers waren Claire Laane en Nienke Endenburg
 •  2018
  •  Meten, weten, asielen verbeteren! met als sprekers Claire Laane en Riekske Willems-Dams
 • 2019
  •  Giardia diarree, wat moeten we ermee? Met als spreker Mathilde Uiterwijk
  • Veterinaire gedragsbegeleiding in het asiel: van verrijking tot procesbegeleiding en medicatie – een brug te ver of juist een goede overbrugging?  Met als spreker Claire Laane
 • 2020
  • Anesthesie en analgesie voor de juveniele kat door spreker Ies Akkerdaas
  • [Online] Dierenopvang tijdens Covid-19
  • [Online] Fiv-FeLV bij de kat met spreker Mirjam Duijvestein
 •  2021
  • [Online] Kittens: Zootechnische aspecten met als spreker Michelle van Overbeek-van Leeuwen
  • [Online] Infectiepreventie met als spreker Claire Laane
 • 2022
  • [Online] Veterinaire begeleiding van kittens in de thuisopvang. Een ideale tussenstop voor onze allerkleinste vondelingen? met als spreker Michelle van Overbeek-van Leeuwen
  • Eigen casuistiek inbreng en hernieuwde kennismaking, voor het eerst weer fysiek samen!