Stichting Shelter Medicine

Artikel: Uitbraakmanagement bij kattenziekte in dierenopvangcentra.

Uitbraakmanagement bij Kattenziekte in dierenopvangcentra.

Door: Ruth van der Leij, Mirjam Duijvestijn, Michelle van Leeuwen, Claire Laane-de Fremery, Riekske Willems-Dams, Sonja de Voer-de Haas.

De verwekker van kattenziekte is een parvovirus: het feline panleukopenievirus (FPLV) dat tegenwoordig vaker feline parvo virus (FPV) wordt genoemd. vooral in katachtigen kan het FPV vermeerderen en klinische verschijnselen geven.

Een FPV-vaccinatie geeft bescherming tegen de hoge morbiditeit en mortaliteit van deze infectieziekte, omdat het doorgaans een solide en langdurige immuniteit geeft. Hierdoor zal de verdenking van een FPV-infectie in de eerstelijns dierenartsenpraktijk niet vaak worden gesteld. Dierenartsen kunnen hierdoor ten onrechte de indruk krijgen dat kattenziekte minder vaak voorkomt.

In dierenopvangcentra (DOC's) daarentegen vindt een concentratie plaats van katten met een onbekende vaccinatiestatus, waardoor uitbraken in het DOC mogelijk worden. In DOC's in Nederland doen zich jaarlijks meerdere gevallen, soms uitmondend in uitbraken, van kattenziekte voor.

Klik voor de uitgebreide versie van het artikel 'Uitbraakmanagement bij kattenziekte in dierenopvangcentra' dat gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van de KNMvD, deel 143, aflevering 10, 1 oktober 2018; op onderstaande link:

/files/Artikelen/uitbraakmanagement-bij-kattenziekte-in-dierenopvangcentra-leij-et-al-2018.pdf?9ea485f509