Stichting Shelter Medicine

Over ons

Stichting Shelter Medicine


Onze doelstelling is het verder professionaliseren van dierenartsen die groepsgehouden gezelschapsdieren als patiënten hebben en die zich bezig houden met de bedrijfsbegeleiding van dierenasiels en dierenpensions.

Stichting Shelter Medicine tracht haar doel te bereiken door het beschikbaar stellen van praktisch toepasbare kennis op dit gebied door