Stichting Shelter Medicine

Nascholing

Een van de doelstellingen van Stichting Shelter Medicine is het aanbieden van nascholing voor asieldierenartsen. 

Twee keer per jaar wordt een intercollegiaal overleg gehouden. Hierbij is bewust gekozen voor een wisselende locatie, en wel in een dierenopvangcentrum, zodat naast intercolleigiaal overleg, collega's ook een kijkje in elkaars 'keuken' kunnen nemen.Dit is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam! 

Zie voor meer informatie over intercollegiaal overleg de betreffende pagina.