Stichting Shelter Medicine

Intercollegiaal Overleg

Stichting Shelter Medicine organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten voor intercollegiaal overleg: één keer in het voorjaar en één keer in de herfst. Voor deze bijeenkomsten wordt van tevoren een onderwerp gekozen en bekend gemaakt waarop asieldierenartsen hun casuïstiek met vragen insturen. Deelnemers melden zich van tevoren aan, zodat ze ook de casuïstiek toegestuurd krijgen. Het bestuur bereidt de casuïstiek en de casusinbrenger voor. Daarnaast kan er besloten worden een deskundige voor dit onderwerp uit te nodigen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Voor deelnemers is het doel van een dergelijke bijeenkomst het verkrijgen van praktisch toepasbare veterinaire informatie (met indien mogelijk verwijzing naar de wetenschappelijke onderbouwing). Deze informatie zal hoofdzakelijk in een interactieve vorm met collega’s beschikbaar komen.

Accreditatie

Op 28 maart 2018 is de accreditatie voor de intercollegiaal overleg reeks aangevraagd bij PE Veterinair. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd met 4 punten per avond, geldig voor een jaar. Naast het motiverende effect van deze accreditatie draagt accreditatie ook bij aan het zichtbaar maken van de professionalisering van het vakgebied Shelter Medicine.