Stichting Shelter Medicine

De jaarplanning voor 2020

Noteer vast in je agenda!

  • Intercollegiaal overleg

Er zullen dit jaar 3 bijeenkomsten georganiseerd worden. Ook dit jaar zijn er nascholingspunten aangevraagd en toegekend.

Tot het programma behoort natuurlijk weer het bedrijfsbezoek, zodat we een kijkje in elkaars 'keuken' kunnen nemen. Daarnaast hebben we voor iedere bijeenkomst weer een passende (deskundige) spreker! Daarnaast is er tussendoor gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, kortom: een leuke, leerzame avond met collega asieldierenartsen!

Sta je nog niet op de mailinglist, maar wil je dat wel graag? stuur dan even een mailtje naar sheltervetsnl@gmail.com (Let op! dit is alleen voor dierenartsen die een asiel begeleiden bedoeld!)

Voorjaarsbijeenkomst

Het eerste intercollegiaal overleg was op 4 maart jl en ging over Vroegcastratie bij kittens: voordelen, nadelen, ervaringen en adviezen. 

Zomerbijeenkomst

Op 3 juni is er een intercollegiaal overleg met als onderwerp “verantwoord antibioticumbeleid in het dierenasiel”. Meer informatie volgt.

Najaarsbijeenkomst

SAVE THE DATE: De najaarsbijeenkomst staat gepland op 28 oktober.  Nadere informatie volgt nog!

  • Publicaties

Ook dit jaar zullen we verder bouwen aan de inhoud van de website. Op de planning staat in ieder geval een stuk over kengetallen, daarnaast zal de vraagbaak gevuld gaan worden. 

OPROEP! Heb je een vraag over shelter medicine, schroom dan niet en stuur je vraag naar sheltervetsnl@gmail.com. Op deze manier kunnen we de vraagbaak invullen met vragen die van jullie komen.

Gepubliceerd: 2020-03-18 20:20:00