Stichting Shelter Medicine

Bedrijfsvoering


Desinfectie met chloor

Op de website van het RIVM is een nuttig naslagwerk te vinden: de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg. Daarin komt de volgende zinsnede voor: Nota bene: Het gebruik van huishoudchloor (bleekmiddel) als desinfectiemiddel is bij de wet verboden.
Hoe zit dit?

Antwoord

Huishoudchloor mag niet als veterinair desinfectiemiddel gebruikt worden.

Dat is echter geen probleem, want de werkzame stof natriumhypochloriet is in vele vormen en maten in tabletvorm te verkrijgen. Voor dierenopvangcentra zijn tabletten aan te raden, omdat huishoudchloor niet onbeperkt houdbaar is. Licht e.d. heeft invloed op de effectiviteit van natriumhypochloriet en tabletten met natriumhypochloriet behouden veel langer hun werkzaamheid.

Let er bij het zoeken naar een goed chloorproduct wel op dat u uw asiel natriumhypochloriet aanbeveelt en niet iets dat erop lijkt (bevat wel chloor maar net even anders: zoals chloorhexidinedigluconaat of natriumdichloorisocyanuraat). Dit is belangrijk omdat juist bij dermatofytosen alleen natriumhypochloriet desinfecterend werkt, de andere chloorverbindingen doen dat niet!

Zie voor aanbevolen middelen de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Welke concentratie chloor dient u te gebruiken?

Daarnaast is het belangrijk bij het gebruik van chloor om de gebruiksaanwijzing te volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.