Stichting Shelter Medicine

Artikel: Dermatofytose bij katten in een dierenopvangcentrum

Door: Drs W.J.R (Ruth) van der Leij, DVM

Eerste publicatie maart 2014 (in Tijdschrift voor Diergeneeskunde)

Inleiding

Dermatofytose (of ringworm) bij de kat is een infectieuze schimmelinfectie van de epidermis die in de meeste gevallen zelflimiterend is en niet dodelijk afloopt. Toch is een uitbraak van dermatofytose voor een dierenopvangcentrum een kleine ramp: de behandelkosten van de dieren zijn hoog, personeelsleden lopen het risico zelf besmet te raken, de hygiënemaatregelen vergen veel tijd en inspanning van medewerkers, vrijwilligers haken af en het bedrijf hangt een tijdelijke sluiting boven het hoofd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat asielmedewerkers dermatofytose in de top 3 van de meest  gevreesde ziekten noemen [Steneroden 2011]. 

Bij de bedrijfsmatige opvang van gezelschapsdieren loopt men het risico katten met deze infectie binnen te halen en zo een uitbraak te genereren. Hoe kan een dierenopvangcentrum in de praktijk omgaan met de kans op insleep van deze infectie en tegelijkertijd de kans op een uitbraak te verkleinen? Dit artikel geeft een overzicht van de kennis die we hebben over dermatofytosen in opvangcentra en adviezen hoe deze infecties op bedrijfsniveau te couperen.